next up previous
Next: Lost For Words Up: The_Division_Bell Previous: Coming Back To LIfe

Keep Talking

Keep talking Rozmawiaj


 
For millions of years Przez miliony lat
mankind lived just like the animals ludzie żyli zupełnie jak zwierzęta
Then something happenend Ale nagle zdarzyło się coś
which unleashed the power of our imagination co uwolniło potęgę naszej wyobraźni
We learned to talk Nauczyliśmy się mówić

 
There's a silence surrounding me Otacza mnie cisza
I can't seem to think straight Nie wydaje się abym potrafił myśleć prosto
I'll sit in the corner Posiedzę w kącie
No one can bother me Nikt nie będzie mnie niepokoił
I think I should speak now Myślę że teraz powinienem się odezwać
Why won't you talk to me Czemu do mnie nie mówisz
I can't seem to speak now Nie wydaje mi się abym potrafił teraz mówić
You never talk to me Nigdy do mnie nie mówisz
My words won't come out right Nie potrafię wydobyć słowa
What are you thinking O czym myślisz
I feel like I'm drowning Czuję się jakbym się topił
What are you feeling Co czujesz
I'm feeling weak now Czuję się słaby
Why won't you talk to me Czemu do mnie nie mówisz
But I can't show my weakness Nie mogę okazac swojej słabości
You never talk to me Nigdy do mnie nie mówisz
I sometimes wonder Czasem zastanawiam się
What are you thinking O czym myślisz
Where do we go from here Dokąd zmierzamy
What are you feeling Co czujesz

 
It doesn't have to be like this To nie musi tak być
All we need to do Wszystko co musimy zrobić
Is make sure we keep talking To upewnić się że rozmawiamy

 
Why won't you talk to me Czemu do mnie nie mówisz
I feel like I'm drowning Czuję się jakbym się topił
You never talk to me Nigdy do mnie nie mówisz
You know I can't breathe now Wiesz że nie mogę teraz oddychać
What are you thinking O czym myślisz
We're going nowhere Zmierzamy donikąd
What are you feeling Jak się czujesz
We're going nowhere Zmierzamy donikąd

 
Why won't you talk to me Czemu do mnie nie mówisz
You never talk to me Nigdy do mnie nie mówisz
What are you thinking O czym myślisz
Where do we go from here Dokąd zmierzamy

 
It doesn't have to be like this To nie musi tak być
All we need to do Wszystko co musimy zrobić
Is make sure we keep talking To upewnić się że rozmawiamy

next up previous
Next: Lost For Words Up: The_Division_Bell Previous: Coming Back To LIfe
(c) 2006 Paweł Rumian