next up previous
Next: Marooned Up: The_Division_Bell Previous: What Do You Want

Poles Apart

Poles Apart Zupełnie różni


 
Did you know Czy wiedziałeś
It was all going to go so wrong for you Wszystko wskazywało na to że tobie pójdzie źle
And did you see I czy widziałeś
It was all going to be so right for me Wszystko wskazywało na to że mnie będzie dobrze
Why did we tell you then Więc czemu ci powiedzieliśmy
You were always the golden boy then Że zawsze byłeś złotym dzieckiem
And that you'd never lose that light in your eyes I że nigdy nie stracisz tego światła w oczach

 
Hey you Hej ty
Did you ever realise what you'd become Czy kiedykolwiek zdałeś sobie sprawę czym się stałeś
And did you see I czy widziałeś
That it wasn't only me you were running from Że to nie tylko ode mnie uciekałeś
Did you know all the time Czy wiedziałeś cały czas
But it never bothered you anyway Ale i tak nigdy ci to nie przeszkadzało
Leading the blind Być pierwszym wśród ślepców
While I stared out the steel in your eyes Kiedy ja wpatrywałem się w stal twoich oczu

 
The rain fell slow Deszcz opadł powoli
Down on all the roofs of uncertainty Na dachy niepewności
I thought of you Pomyślałem o tobie
And the years and all the sadness I wszystkie lata i cały ten smutek
Fell away from me Opadły ze mnie
And did you know I czy wiesz

 
I never thought Nigdy nie sądziłem
that you'd lose that light in your eyes że możesz stracić to światło w oczach

next up previous
Next: Marooned Up: The_Division_Bell Previous: What Do You Want
(c) 2006 Paweł Rumian