next up previous
Next: High Hopes Up: The_Division_Bell Previous: Keep Talking

Lost For Words

Lost For Words Niewypowiedzialne


 
I was spending my time in the doldrums Żyłem otępiały i senny
I was caught in a cauldron of hate Uwięziony w kotle nienawiści
I felt persecuted and paralysed Czułem się prześladowany i sparaliżowany
I thought that everything else would just wait Myślałem że wszystko inne po prostu poczeka

 
While you are wasting your time on your enemies Kiedy tracisz swój czas na nieprzyjaciół
Engulfed in a fever of spite Owładnięty gorączką złości
Beyond your tunnel vision reality fades Poza twoim wąskim spojrzeniem realność znika
Like shadows into the night Jak cienie odchodzące w noc

 
To martyr yourself to caution Męczarnia ostrożności
Is not going to help at all Z pewnością nie pomoże
because ther'll be no safety in numbers Ponieważ statystyka nie ma znaczenia
When the right one walks out of the door Kiedy ta jedyna zamyka za sobą drzwi

 
Can you see your days blighted by darkness? Czy widzisz jak ciemność niweczy twoje życie
Is it true you beat your fists on the floor? Czy to prawda ze walisz pięściami w ziemię
Stuck in a world of isolation Unieruchomiony w odizolowanym świecie
While the ivy grows over the door Gdy pędy bluszczu zarastają drzwi

 
So I open my door to my enemies Więc otwieram drzwi dla swoich wrogów
And I ask could we wipe the slate clean I pytam czy możemy zacząć od nowa
But they tell me to please go fuck myself A oni mówią abym łaskawie się odpieprzył
You know you just can't win Wiesz że po prostu nie możesz wygrać

next up previous
Next: High Hopes Up: The_Division_Bell Previous: Keep Talking
(c) 2006 Paweł Rumian