next up previous
Next: Cluster One

Pink Floyd - The Division Bell

Oto moje tłumaczenia tekstów piosenek z płyty The Division Bell zespołu Pink Floyd.

Zdecydowałem się przetłumaczyć te teksty na język polski i opublikować, ponieważ nie byłem zadowolony z żadnego przekładu znalezionego przeze mnie w Internecie.
Tłumaczenia te powstawały spontanicznie w chwilach wolnych od pracy i w żadnym wypadku nie aspirują do miana 'wielkiej sztuki' - starałem się, tak dalece jak było to możliwe, nie narzucać własnej interpretacji, co powodowało problemy przy próbach oddania niektórych konstrukcji specyficznych dla języka angielskiego, nieprzekładalnych bezpośrednio na język polski.

Zarówno teksty oryginalne jak i tłumaczenia są oczywiście objęte prawem autorskim.
Oświadczam, że jestem wyłącznym autorem zamieszczonych przekładów i nie zezwalam na ich rozpowszechnianie bez odpowiedniej adnotacji.
W przypadku chęci skorzystania z efektów mojej pracy proszę o kontakt pod adresem prumian(at)poczta.onet.pl
Dziękuję jednocześnie Szymonowi Kukulakowi i Marcinowi Jasińskiemu za krytyczne uwagi, które przyczyniły się do poprawy jakości moich tłumaczeń.

Całość jest także dostępna w postaci jednego pliku pdf: The_Division_Bell.pdf (ta wersja może być trochę nieaktualna, HTML jest zawsze "świeższy").

(c) 2006 Paweł Rumian